News

มทร.พระนครจัดกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แจกแมสก์-แอลกอฮอล์ ชุมชนวัดเทวราช-ตลาดเทเวศร์


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) จัดกิจกรรมราชมงคลพระนครจิตอาสา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 แจกชุดหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอลล์ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาจิตอาสา ร่วมกิจกรรมราชมงคลจิตอาสา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 นำชุดป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ประกอบด้วยหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอลล์ชนิดพกพา จำนวน 300 ชุด ไปแจกจ่ายให้กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยชุมชนตลาดเทเวศร์และชุมชนวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร สำหรับป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดำเนินกิจกรรมโดยกองพัฒนานักศึกษา โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณหน้าหอประชุมดีฮอลล์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ จากนั้นเดินแจกใน 2 เส้นทางคือ เส้นทางตลาดเทเวศร์ และเส้นทางวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร มาบรรจบกันที่บริเวณลานโพธิ์ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter