ชมรมศิลปะการแสดง และนักศึกษา ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร

ชมรมศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร รางวัลประกายเพชร ประเภทกลุ่มเยาวชนทั่วไป ด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายพรศักดิ์ ข้อยี่แซ่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และนางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดำรงตำแหน่ง เลขานุการองค์การนักศึกษา ที่ได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประเภทบุคคลเยาวชนทั่วไป ด้านนันทนาการ ประจำปี 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *