คหกรรมฯ เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อบริการความรู้ทางวิชาชีพแก่ผู้สนใจนำไปสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ จำนวน 14 หลักสูตร ได้แก่ การตัดเย็บเสื้ออย่างง่ายสไตล์ผ้าไทย กระโปรง การแกะสลักเพื่อการจัดตกแต่งจานและโต๊ะอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วย เบเกอรี 4 สูตร ขนมไทยชุดทอง อาหารไทย อาหารเอเชีย อาหารญี่ปุ่น อาหารจานเดียว อาหารยุโรปเบื้องต้น อาหารและขนมไทย อาหารจานเดียวไทยฟิวชั่น และอาหารคาวและหวานยุโรป โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
ทั้งนี้จะจัดอบรมในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์โชติเวช) ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2561 สอบถามเพิ่มเติมที่งานบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โทร.02-665- 3888 ต่อ 5229

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านทางhttps://goo.gl/forms/QLn0AqFCsGmeVNqE3

หลักสูตรระยะสั้น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *