มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัดกองกลาง 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่ 23 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *