ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ (งานบริหารงานสื่อใหม่) 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานบริหารงานสื่อใหม่ สังกัดกองสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี
ทุกสาขาวิชา (ศึกษาด้านสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) โดยผู้สมัครจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจหลักการสื่อสารขององค์กรและ สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ และจัดทำโครงการต่างๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสื่อใหม่ หรือที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.hrm.offpre.rmutp.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤษภาคม 2561 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *