ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนางานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เดินหน้าพัฒนาระบบกิจกรรมนักศึกษา

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนางานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทีมงานกิจการนักศึกษาเข้าร่วมอบรมกว่า 70 คน เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ทรานสคริปต์กิจกรรมในหน่วยงานส่วนกลาง และ 9 คณะสามารถใช้งานระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา (ระบบ AT CODE) บันทึกชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความเข้าใจที่ตรงกันในการบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เกิดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2561

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *