งานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาคณะสถาปัตย์ฯ

งานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษา จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดแสดงผลงานด้านบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และสถาปัตยกรรม ผู้พร้อมพูดคุยกับนักศึกษาเจ้าของผลงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *