เปิดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี ด้านการบัญชี หรือด้านการเงิน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *