มทร.พระนครคว้ารางวัลก่อเจดีย์ทราย พร้อมใช้วัสดุธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 44 ทีม พร้อมเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายในงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” ณ สนามเสือป่า ลานพระราชวังดุสิต โดยแนวคิดสร้างสรรค์ในการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายได้จำลองแนวคิดเขาไกรลาส ซึ่งเป็นสรวงสวรรค์ที่สถิตของเหล่าสมมุติเทพ และเป็นตัวแทนของพุทธศาสนา รวมถึงป่าหิมพานต์ และพญานาคสัตว์ในวรรณคดีไทย ที่คอยปกปักษ์รักษาบริเวณเขาไกรลาส ยอดฉัตรแสดงถึงองค์พระมหากษัตริย์ นอกจากนี้การก่อพระเจดีย์ทรายเน้นการนำเสนอเชิงอนุรักษ์ “มรดกทางวัฒนธรรม : มรดกไทย” โดยใช้วัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายง่ายและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *