คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน  3 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 12–16 มีนาคม 2561 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.bus.rmutp.ac.th หรือโทร 0-2665-3555

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *