ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ RMUTP English Camp 2018

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ RMUTP English Camp 2018 เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ในวันที่ 18-28 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมโบตานี บีช รีสอร์ท พัทยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

สมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 02-665-3756 หรือ 086-946-4240 (พี่เอ็ม) 085-114-0741 (พี่นิกส์) ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *