การประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ได้ร่วมประชุม “คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” โดยมี ศ.คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษธิการ มอบนโยบายด้านการศึกษาแก่อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสัญจร อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *