มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 61

  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
    รายละเอียดเพิ่มเติม http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp โทร 02-669-3777 ต่อ 6409

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *