แชมป์ 2 สมัยซ้อน โกย 28 เหรียญทอง “ราชมงคลเกมส์”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร และทัพนักกีฬา รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ครองเหรียญทองสูงสุดจำนวน 28 เหรียญ เหรียญเงิน 17 เหรียญ และเหรียญทองแดง 18 เหรียญ รวมทั้งหมด 63 เหรียญ ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” โดยมีทัพนักกีฬาและกองเชียร์ของ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *