ศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร คว้า 11 รางวัล การเเข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และได้คะเเนนรวมเป็นอันดับ 3 จาก 11 หน่วยงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลรวม 11 รางวัล จากการแข่งขันทั้งหมด 17 รายการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่
-การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ภาษาไทย
-การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม Mocktail
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 6 รางวัล ได้แก่
-การแข่งขันเรียงความภาษาอังกฤษ
-การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
-การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ
-การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์เน้นภาษาไทย
-การแข่งขันการตอบปัญหาการท่องเที่ยว (ทีมที่ 1)
-การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่
-การแข่งขันการอ่านออกเสียงภาษาไทย
-การแข่งขันการอ่านข่าวภาษาจีน
-การแข่งขันการตอบปัญหาการท่องเที่ยว (ทีมที่ 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *