ราชมงคลพระนคร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการพร้อมฝึกอบรมในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง และการเพนท์สีครามจากธรรมชาติบนผ้าฝ้าย ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *