ราชมงคลพระนคร จับมือภาครัฐบิ๊กคลีนนิ่ง

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จับมือกับมณฑลทหารบกที่ 11 และสำนักงานเขตดุสิต จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี นำทีมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 100 คน ร่วมทำความสะอาด “ตลาดเทวราช” และบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคี ระหว่างบุคลากรกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *