นักศึกษาสิ่งทอฯ ร่วมรับฟังการบรรยายการออกแบบแฟชั่น

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้รับเกียรติจากพี่ส้มโอ นักออกแบบชุดตุ๊กๆ หน้ากากนักร้อง จากรายการ DIVA Thailand Makeover เข้าบรรยายเพื่อเสริมข้อมูลขนาดสัดส่วนมนุษย์กับการออกแบบแฟชั่นให้กับนักศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากกับความรู้และประสบการณ์จากมืออาชีพ สามารถทำให้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์และต่อยอดใช้งานให้กับวิชาชีพด้านการออกแบบต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *