นักศึกษาราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

นายเรืองศักดิ์ คำภิรมย์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งฝ่ายชาย และนางสาวชนิกานต์ ตุ่มศิริ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งฝ่ายหญิง จากการแข่งขันในเทศกาลกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *