ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมเปรียบเทียบไทย-อาเซียน ณ บาหลี บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย

ขอเชิญสมาชิกชมรมมทร.พระนคร อาวุโส บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมเปรียบเทียบไทย-อาเซียน ณ บาหลี บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย จำนวนจำกัด (30 คน) โดยมีค่าใช้จ่าย 23,900 บาท สนใจเข้าร่วมหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม โทร 02 665 3777 ต่อ 6627 ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และชำระเงินเต็มจำนวนพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

Download

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *