คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม www.itfd.rmutp.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *