ราชมงคลพระนคร ร่วมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษากว่า 20 คน จากสถาบันความปลอดภัยด้านอาหารแห่งยูนาน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 18 -31 มกราคม 2561 โดยได้หารือแนวทางในการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนและวัฒนธรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *