อบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านวิชาชีพฟรี!! ในงาน 13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านวิชาชีพ ฟรี!! ในงาน 13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society วันที่ 18-20 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

สมัครเข้าร่วมอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 0 2665 3777 ต่อ 6644 (วันและเวลาทำการ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *