ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง ดังนี้

  • ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 อัตรา
  • ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี, นักประชาสัมพันธ์, วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรโลหการ, วิศวกรไฟฟ้า, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ รวมจำนวน 8 อัตรา

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 มกราคม 2561 โดยเว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *