คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครอาจารย์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ และ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 – 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม www.itfd.rmutp.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *