ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ : การแกะสลัก

ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ : การแกะสลัก เพื่อชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี พร้อมทุนการศึกษากว่า 20,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 12 มกราคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ คุณรติมากานต์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โทร 02-665-3777 ต่อ 5030, 5236 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.hec.rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *