นักศึกษา ราชมงคลพระนคร รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561”

นายธณรัชก์ กระจ่างยุทธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ นางสาวชนิกานต์ ตุ่มศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561” และรับมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเข้าพบนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *