ชม ชิม ช็อป ในงาน Cashless Market จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ (Cashless Society) จัดงาน ชม ชิม ช็อป สินค้า Organic ภายใต้ชื่อ Cashless Market โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาผู้เข้าร่วมงาน ภายในงานมี อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากวัตถุดิบที่เป็น Organic มาจำหน่าย ซึ่งจัดทำโดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับงานนี้คือการแสกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่าน application ณ อาคารพร้อมมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *