“เลิกเพื่อรักษ์” รณรงค์ลดใช้พลาสติก-โฟม

ดาวน์โหลด ใบสมัครประกวดคำขวัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชูนโยบาย “เลิกเพื่อรักษ์” รณรงค์เลิกใช้พลาสติกและโฟม แนะนำภาชนะมาใส่อาหารช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า จากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2555-2559 พบว่าปริมาณขยะประเภทโฟมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 56 ล้านใบต่อวัน เป็น 61 ล้านใบต่อวัน เมื่อมาดูข้อมูลล่าสุด ในปี 2559 มีปริมาณขยะประเภทโฟมเกิดขึ้น ประมาณ 1.3 ล้านตันต่อปี เฉลี่ยวันละ 3,704 ตันต่อวัน รวมประมาณ 61 ล้านใบต่อวัน โดยคนไทยสร้างขยะประเภทโฟม 1 ใบต่อคนต่อวัน ซึ่งคนส่วนใหญ่มักใช้โฟมในรูปแบบภาชนะบรรจุอาหาร เมื่อผ่านการใช้แล้วจะปนเปื้อนคราบน้ำมันและคราบสกปรก การจะนำมารีไซเคิลจึงต้องผ่านกระบวนการที่ยากขึ้นและต้นทุนสูง นอกจากนี้ยังใช้เวลาในการย่อยสลายหลายร้อยปี เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีนโยบายให้เลิกใช้โฟมและพลาสติก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อนโดยได้จัดกิจกรรม “เลิกเพื่อรักษ์” โดยรณรงค์ให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้นำภาชนะมาใส่อาหาร ณ ศูนย์อาหาร ร้านขายเครื่องดื่มของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสามารถรับส่วนลดอาหารและเครื่องดื่มทันที

รศ.สุภัทรา กล่าวต่อว่า กิจกรรม”เลิกเพื่อรักษ์” ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้การรณรงค์เกิดผลตอบรับได้อย่างต่อเนื่องจึงจัดกิจกรรมย่อยๆ ตั้งแต่การจัด Road Show ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟม ทั้ง 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ พร้อมทั้งชวนนักศึกษาร่วมประกวดคำขวัญชิงทุนการศึกษารวมกว่า 2,000 บาท เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ตลอดจนชี้ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเลิกใช้โฟมและพลาสติก เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเห็นความสำคัญของโครงการและช่วยกันใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *