เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง ดังนี้

  • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สังกัดกองคลัง
  • ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา สังกัดกองบริหารงานบุคคล
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดสถาบันภาษา

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 6 – 25 ธันวาคม 2560 โดยเว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *