ราชมงคลพระนคร น้อมรำลึก “19 ธันวา อาภากร”

วันนี้ (วันที่ 19 ธันวาคม 2559) ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติ นอกจากนี้ยังเปิดเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “19 ธันวา วันอาภากรรำลึก” เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูน เผยแพร่พระเกียรติคุณ และเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *