มิดา สาวเผ่าปาเกอญอ บัณฑิตราชมงคลพระนคร “ปริญญาใบแรก กับความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ”

มิดา หรือนางสาวนภาพร  ศักดิ์ชินธาดากุล ชาวชนเผ่าปาเกอญอ เรียกอีกแบบหนึ่งว่า กะเหรี่ยง สัญชาติไทย บ้านเกิดอาศัยอยู่ที่ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นว่าที่บัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เล่าว่า ทางบ้านมีอาชีพเป็นชาวเกษตรกร มีฐานะยากจน มีพี่น้อง 7 คน ตนเป็นคนที่4 อาศัยอยู่บนเขาห่างไกลความเจริญเวลาเดินทางไปเรียนจึงลำบาก ทางบ้านจึงอยากให้ช่วยกันทำงานเมื่อศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ซึ่งตอนนั้นทางบริษัทเซ็นทรัล เรสตรอง จำกัด เข้ามาแนะแนวโครงการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พาณิชราชดำเนิน ซึ่งในทุนเรียนฟรีและระหว่างเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ด้วย เมื่อจบปวส.จึงมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ในโครงการความร่วมมือCRG (เทียบโอนอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2558) จะเป็นการศึกษาต่อเนื่องในระบบวิภาคีโดยความร่วมมือของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัล เรสตรอง จำกัด โดยเข้าเรียน 2 วัน ทำให้ต้องใจเรียนและขยันอ่านหนังสือ เวลาที่เหลืออีก 5 วันจะทำงานพิเศษที่ร้านKFC สาขาเอสพลานาด เงินที่ได้รับจากการทำงานต่อเดือน 7,000 – 8,000 บาท จะนำมาเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น อุปกรณ์การเรียน ค่าอาหาร หอพัก การเข้าศึกษาต่อหวังเพื่อคว้าใบปริญญาให้ที่บ้านภูมิใจ เนื่องจากพี่น้องได้แต่งงานมีครอบครัวไม่มีใครสำเร็จการศึกษา และปีนี้เรียนจบระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.82 ถึงผลการเรียนจะไม่มากนักแต่ทำให้รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมาก และใบปริญญานี้เป็นหนึ่งเครื่องหมายแห่งความสำเร็จอีกขั้น ซึ่งในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 นี้ ได้ทำงานและเก็บเงินเพื่อส่งให้ที่บ้านลงมากรุงเทพเพื่อร่วมแสดงความยินดีอีกด้วย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตราชมงคลพระนครทุกท่าน และบัณฑิตกลุ่มชนเผ่าอื่นๆ ทั้ง 8 คน รุ่นทออ58 (เทียบโอนอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ในโครงการความร่วมมือCRG เป็นการศึกษาต่อเนื่องในระบบวิภาคีโดยความร่วมมือของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัล เรสตรอง จำกัด ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 31 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยปีนี้มีบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 3,058 ราย

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านวิชาการ และส่งเสริมกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่กำลังศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ โดยจะส่งผลให้บัณฑิตของราชมงคลพระนครมีศักยภาพสามารถทำงานในสถานประกอบการได้ทันที และรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตอีกด้วย” รศ.สุภัทรากล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *