เรียนร้องเพลงฟรี กับกิจกรรมอบรม “Mic. for All”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษฟรีในหัวข้อ “Mic. for All”  เทคนิคการใช้เสียง เทคนิคการใช้ไมโครโฟน เทคนิคการร้องเพลง และทักษะการปรากฏตัวบนเวที เป็นต้น โดยผู้สอนมืออาชีพ ครูหนึ่ง ศิรินันท์ ปลอดเปลี่ยว ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเตรียมบทเพลงที่ถนัดมาคนละ 1 เพลง เพื่อใช้ในกิจกรรมฝึกการขับร้อง (เตรียมแบ็คกิ้งแทค หรือแจ้งให้ฝ่ายประสานงาน เตรียมคาราโอเกะไว้ให้)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *