สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ราชมงคลพระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM. 90.75 MHz RMUTP Radioเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา งานรายการและข่าว จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤศจิกายน 2560

สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศน์ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ hrm.offpre.rmutp.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2665-3891

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *