ราชมงคลพระนครหารือความร่วมมือยูเออีกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและผู้บริหาร ได้หารือความร่วมมือยูเออีกับพณฯท่าน ซาอีฟ อับดุลลา มูฮัมหมัด คัลฟาน อัลซัมซี (H.E. Mr. Saif Abdulla Mohammed Khalfan Alshamisi) เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย เพื่อเจรจาความร่วมมือในด้านการศึกษา การท่องเที่ยว พลังงาน และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการจัดตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลและให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่นักธุรกิจและประชาชนที่สนใจทั้ง 2 ประเทศ โดยในอนาคต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ณ สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *