คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า จากคุณสมเกียรติ พูลขวัญ รองผู้จัดการใหญ่ด้านบริหาร เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียน การสอนแก่นักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์สมัยใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป ณ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *