ขอเชิญร่วมสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2560

ขอเชิญบุคลากรและหน่วยงานใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรและหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดประกาศฯ และใบสมัครได้ที่นี่ >>>>>>>>> คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด <<<<<<<<<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *