กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,058 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.02-665-3777 ต่อ 6306

  • ประกาศ เรื่องกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
  • กำหนดการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 [กำลังจัดทำ]
  • รายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) [กำลังจัดทำ]
  • ผังที่นั่งบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559 [กำลังจัดทำ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *