การเสวนา Start Up Talk ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ธุรกิจดี เริ่มต้นดี สำเร็จง่าย”

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานการเสวนา Start Up Talk ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ธุรกิจดี เริ่มต้นดี สำเร็จง่าย” เพื่อให้ความรู้ในการทำธุรกิจ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิที่ประสบความสำเร็จในแวดวงธุรกิจ มาให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจำนวน 3 ท่าน คือ “คุณณัชพล สุพัฒนะ” ประธานกลุ่มมิตรภาพพิตบูล ผลิตภัณฑ์ Pitbull Coffee และอาหารสุนัข ตรา F1 “คุณศิรุวัฒน์ ชัชวาล” หัวหน้ากลุ่มบริหารธุรกิจไทย บริษัทเซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ส้มตำพันล้าน ร้านตำมั่ว และ “คุณกิ่งดาว คูสกุลธรรม” ผู้บริหารบริษัท ชัยสวรรค์สแนค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายปูอัดทอดกรอบแบรนด์ คูซ่า (Koosa)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *