ราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี จัดตั้งศูนย์บริการอาหารและเครื่องดื่ม จุดบริการห้องน้ำ จุดประชาสัมพันธ์บริการข้อมูล พร้อมทั้งถ่ายทอดสดพระราชพิธีผ่านจอ LED หน้ามหาวิทยาลัย สำหรับอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์เทเวศร์

พร้อมทั้งเป็นสถานที่ต้อนรับและรับรองข้าราชการระดับสูง แขกคนสำคัญที่เดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีฯ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

และในช่วงเย็น รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร พร้อมชมการแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทย ชุด “ประทีปจตุภาคอภิวาทนาฏอาลัย”, ชุด “ธ สถิตในดวงใจไทยรามัญ” และชุด “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้” จากชมรมศิลปะการแสดงราชมงคลพระนคร การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ จากองค์การนักศึกษาและชมรมดนตรีราชมงคลพระนคร การบรรเลงดนตรีไทย จากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *