ราชมงคลพระนคร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปีวันสวรรคต พร้อมขับร้องเพลง “มงคลแห่งพระราชา”

วันนี้ (13 ตุลาคม 2560) ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เริ่มจากช่วงเช้าเป็นพิธีถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ต่อด้วยการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร จากนั้นเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันร้องเพลง “มงคลแห่งพระราชา” ซึ่งเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยบทเพลงดังกล่าว มีเนื้อหากล่าวถึงความสำนึกของชาวราชมงคลพระนครในฐานะประชาชนคนไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้รวมพลังคณะทำงานที่เป็นอดีตศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ อาทิ คุณสุรักษ์ สุขเสวี ผู้ประพันธ์เพลง “มงคลแห่งพระราชา” คุณวินัย พันธุรักษ์ คุณนรีกระจ่าง คันธมาส คุณปัณณวัชร์ เดชะปัญญา คุณชนธัญ แก้วจุมพล และ คุณสรีภรณ์ แสงบุญนำ ศิลปินผู้ขับร้องเพลง ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพันอันหาที่สุดมิได้ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทรงเสด็จเป็นประธานเปิดพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2519 ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ที่สำคัญพระองค์ทรงพระราชทานนาม”ราชมงคล” ให้เป็นมงคลปกเกล้าฯ ชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 มีความหมายว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา จึงถือเอาวันที่ 15 กันยายนของทุกปีเป็นวันราชมงคล อีกทั้งยังโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกร และพระปรมาภิไธยเป็นสัญลักษณ์มหามงคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *