มุมมองผู้นำรุ่นใหม่ One Young World 2017

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบโอวาทและแสดงความยินดีกับนางสาวเมทินี ลลิตโรจน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทน 1 ใน 6 เยาวชนรุ่นใหม่ของประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลกในโครงการ One Young World 2017 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“คิดเปลี่ยนโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เรื่อง การศึกษากับการก่อการร้าย พร้อมใช้เวทีแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อประเด็นปัญหาสำคัญของโลกให้ไปสู่ทางที่ดีขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2560 ณ เมืองโบโกตา ประเทศโคลัมเบีย

“เวทีนี้ถือเป็นเวทีใหญ่ที่สุดของเยาวชนในระดับโลก ซึ่งไม่บ่อยนักที่เยาวชนไทยจะมีโอกาสเข้าสู่เวทีโลก การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จึงถือเป็นประสบการณ์ที่ดี อีกทั้งยังได้พบมิตรภาพใหม่จากเพื่อนที่เป็นเยาวชนทั่วโลก และเชื่อว่าทุกคนที่มาร่วมโครงการจะมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วนำมาแชร์ มาแบ่งปัน เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ และมุมมองที่กว้างมากขึ้น” เมทินีกล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *