ประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 17 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 หรือสอบถามเพิ่มเติม 02 665 3777 ต่อ 6065

เอกสารประกอบการรับสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *