ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี การรีไซเคิลวัสดุและกากของเสียอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการวัสดุ (รีไซเคิล) และกากของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก โดยภายในงานมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการรีไซเคิลทังสเตนคาร์ไบด์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคต โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการรีไซเคิลทังสเตนคาร์ไบด์จากหลากหลายหน่วยงานร่วมให้ความรู้ ได้แก่ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, คุณคมสัน ผึ้งแดง เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกการวางแผนโรงงาน ฝ่ายควบคุมการผลิต บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณธีรพล ติรวศิน กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีโอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด ณ โรงแรม SC PARK กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *