ราชมงคลพระนคร จับมือกระทรวงวิทย์ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษาจำนวนกว่า 70 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน ซึ่งมี นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมออกบูทนิทรรศการ สาธิตการทำสวนขวด ระบบปิด (Closed Terrarium) โดยทีมสาธิตจากงานคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์โชติเวช  ภายในงาน THAI TECH EXPO 2017 ณ โรงแรมเอวานาและศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *