ราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงเจตนารมณ์ วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560

 

ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 6 กันยายน 2560 กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า” เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักรู้เท่าทันเรื่องผลประโยชน์ของชาติร่วมกัน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *