ราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองคลัง 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี ด้านการบัญชี ด้านการเงิน และด้านการคลัง และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สังกัดกองคลัง คุณวุฒิ ปริญญาด้านการบัญชี ด้านการเงิน และด้านการคลัง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *