นศ.เพชรราชมงคลพระนคร จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.9 – ร.10

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่10) และการแสดงผลงานของนักศึกษา ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 13 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความสามารถพิเศษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ต่างๆ นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน โดยภายในงานจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงชุด Diamond 13 , การแสดงชุด Shine your light นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดประกวดดาว-เดือน “RMUTP Freshmen 2017” ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ และเป็นหนุ่มหล่อ-สาวสวย จาก 9 คณะ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวด 107 คน ภายใต้แนวคิด “Shine – เปล่งประกายในตัวตน” ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก RMUTP Freshmen 2017 จะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวดใน “ล้านนาเกมส์” ต้นปี 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้สนใจเชิญชวนเข้าร่วมงาน ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-665-3777 ต่อ 6508 หรือhttp://std.offpre.rmutp.ac.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *