นศ.ราชมงคลพระนคร ร่วมบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 100 ปี

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมบันทึกหน้าประวัติศาสตร์กับกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในเวลา 08.00 น. เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 100 ปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อเป็นความภาคภูมิใจ เป็นสัญลักษณ์ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *