คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับสมัครบุคคลอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ จำนวน 1 อัตรา

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.itfd.rmutp.ac.th

รายละเอียด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *